Uppdrag

Ant Financial investerar i Klarna

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Ant Financial Services Group, en del av Alibabas digitala ekonomi samt operatör av Alipay, världens främsta betalnings- och livsstilsplattform, har förvärvat en minoritetsandel i Klarna, en ledande global betal- och handelstjänst.

Investeringen förväntas ytterligare fördjupa de pågående samarbetena mellan Klarna och Alipay, som för närvarande möjliggör för kunder hos AliExpress, Alibaba-koncernens globala marknadsplats online, att använda Klarnas 'Pay later'-lösning på flera marknader.

Gernandt & Danielsson har biträtt Ant Financial med ett team bestående av Partners Carl Westerberg, Niclas Rockborn och Nils Unckel, Senior Associate Björn Dahlén och Associate Ludvig Berglönn.