Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Börsintroduktioner, kapitalanskaffningar i form av företrädesemissioner och riktade emissioner, återköp och inlösen av aktier och andra förändringar av bolagets kapitalstruktur är komplexa transaktioner som kräver specialistkompetens, erfarenhet och god projektledning. Gernandt & Danielsson är marknadsledande inom kapitalmark­nads­rätt i både Sverige och Norden.

Vi har agerat rådgivare och projektledare i ett mycket stort antal börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och andra kapitalmarknads­transaktioner. Kvaliteten på vår rådgivning och vårt teams erfarenhet bekräftas regelbundet av oberoende rankningar. 

Våra jurister biträder emittenter, finansiella rådgivare, underwriters och andra investerare i samtliga typer av kapitalmarknadstransaktioner.

Vi har även omfattande erfarenhet av de senaste transaktionstyperna, såsom riktade emissioner (ABBs), SPACs och preferensaktieemissioner. Vidare biträder vi även våra klienter i ärenden hos tillsynsmyndigheter, börser och Aktiemarknadsnämnden. Vi har också stor erfarenhet av gränsöverskridande arbete, vid exempelvis prospektarbete i samband med börsintroduktioner och kapitalanskaffningar.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • IPOs (Nasdaq mainlist och First North)
 • Listbyten
 • Företrädesemissioner
 • Riktade emissioner
 • Accelerated Book Buildings (ABB)
 • SPACs
 • Preferensaktier
 • Inlösen av aktier
 • Återköpsprogram
 • Incitamentsprogram
 • Garantikonsortier
 • Lex Asea-utdelningar