Miljörätt

Miljörätt

Frågor om miljöansvar och miljörisker aktualiseras ofta i samband med företagsförvärv, fastighetsförvärv och kapitalanskaffningar. Vi biträder våra klienter med juridisk och strategisk rådgivning i miljörättsliga frågor.

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda strategisk rådgivning inom miljörätt, särskilt i frågor som uppstår inom ramen för olika typer av transaktioner. Vidare besitter vi spetskompetens inom EU-rättslig lagstiftning och praxis som i hög utsträckning ligger till grund för den svenska miljölagstiftningen.

Vår rådgivning omfattar bland annat identifiering av miljörisker som kan finnas i en verksamhet samt hantering och fördelning av ansvaret för miljörisker. I dessa ärenden samarbetar vi ofta med särskilda miljökonsulter som utför miljötekniska undersökningar. Vi biträder även i frågor om miljötillstånd samt, tillsammans med miljökonsulter, huruvida villkor för tillstånden uppfylls.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Miljörättslig due diligence
  • Verksamhetsutövaransvar i samband med företagsöverlåtelser
  • Miljöansvar i samband med fastighetstransaktioner
  • Hantering av tillstånd vid transaktioner
  • Ansvar för föroreningar
  • Granskning av miljörisker
  • Biträde vid ansvarsutkrävande från den som orsakat föroreningar

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer