Jurist

Jurist

På Gernandt & Danielsson tycker vi att arbetet är extra roligt när uppdragen är komplexa och vi får visa prov på vår kompetens. Därför lägger vi stor vikt vid att rekrytera medarbetare som ständigt vill utvecklas och nå nya niver. Parallellt med det erbjuder vi högkvalitativ utbildning.

På Gernandt & Danielsson har du som individ stora möjligheter att forma din karriär. Under de första åren tror vi på bredd snarare än specialisering. Du får därför möjlighet att arbeta inom flera verksamhetsområden för att hitta den inriktning du trivs bäst med. En karriär på Gernandt & Danielsson blir i hög grad vad du själv gör den till. Här finns utrymme att välja inriktning och hitta din egen profil. Vårt uppdrag är att ge dig verktygen du behöver för att komma dit du vill.

)

Kompetensutveckling

Vi tror på meritokrati. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån eller vad du heter. Det är istället ditt driv och din ambitionsnivå som avgör hur brant din utvecklingskurva blir. Samtidigt följer karriären vissa steg. Som nyanställd börjar du som associate. Efter tre år kan du ansöka om att bli advokat och något år senare kan du bli senior associate. Därefter finns det flera karriärvägar. Vissa seniora medarbetare befordras till counsel, vilket kan innebära en senior specialistroll. Flera blir också partners vid byrån.

För att ge dig de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas som jurist är utbildning central. Vi har därför ett omfattande utbildningsprogram som, vid sidan av att ge dig en bred affärsjuridisk skolning, ger dig djupgående kunskap inom de verksamhetsområden du jobbar i. Vi är dessutom övertygade om att det största lärandet sker i det dagliga arbetet. Därför arbetar vi i tighta team som ger dig som nyanställd jurist möjlighet att jobba med partners och andra seniora jurister från dag ett. Som ny jurist är du också en del av vårt mentorskapsprogram och får därigenom två faddrar, en partner och en associate. Ett moment i din utbildningsplan kan t.ex. vara tjänstgöring (så kallat secondment) hos ett svenskt eller utländskt klientföretag eller vid en utländsk advokatbyrå.

Möt våra jurister

Några av våra jurister ger en bild av deras arbete

Läs mer
Corporate/Capital Markets
Dispute Resolution
Specialist

Våra tre verksamhetsgrupper

Ända sedan byrån grundandes 1992 har våra jurister arbetat brett inom det affärsjuridiska spektrat. Den breda juridiska skolningen ger våra jurister en helhetsförståelse som gör att vi kan skapa större värde i våra klienters affär.

Idag samlas våra jurister i tre verksamhetsgrupper; corporate/capital markets, dispute resolution och specialist. Inom verksamhetsgruppen corporate/capital markets hanteras transaktionsrelaterade ärenden inom bank och finans, bolags- och börsrätt, debt capital markets, equity capital markets, fastighetsförvärv samt privat och publik M&A. Inom verksamhetsgruppen dispute resolution hanteras alla typer av kommersiella tvister samt corporate investigations. Verksamhetsgruppen specialist inrymmer alla specialistområden såsom arbetsrätt, dataskydd, fastighetsrätt, finansiella tjänster, immaterial- och marknadsrätt, IT och teknologi, konkurrensrätt, miljörätt och offentlig upphandling.

Samtliga jurister uppmanas att söka bredd inom sina respektive verksamhetsgrupper samt arbetar dessutom nära juristerna i de andra grupperna.

)

En investering

Under dina första år på Gernandt & Danielsson kommer vi sträva efter att ge dig förutsättningarna för att kunna bli en av Sveriges bästa affärsjurister. Det förutsätter också en investering från din sida. Vi förväntar oss att du lägger ner mycket tid på ditt arbete och din utveckling. Med dessa förväntningar kommer också bra förmåner. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga ingångslöner på 38 000 kronor per månad för nyutexaminerade associates som ökar till 48 000 kronor andra året och 58 000 kronor tredje året. Efter de tre första årens skolning kommer du utöver grundlönen att gå över på provisionsbaserad lön. Snittlönen för en provisionsjurist som arbetat på Gernandt & Danielsson i fyra år ligger idag på 130 000 kronor per månad och för en som jobbat i fem år ligger den på 150 000 kronor. Därefter fortsätter snittlönen att öka. Investerar du i oss så investerar vi i dig.    

Sök till associate

Vi rekryterar associates med start i januari 2025. Skicka in din ansökan redan idag!

Läs mer