Internationellt

Internationellt

En stor andel av våra uppdrag är internationella och vi agerar ofta lead counsel i gränsöverskridande transaktioner och processer.

Gernandt & Danielsson är Stockholmsbaserad, men har nätverk över hela världen. Vi står oberoende från formella allianser vilket innebär att vi är fria att rekommendera och samarbeta med den utländska advokatbyrå eller expertis som är bäst lämpad för det specifika ärendet. Därigenom kan vi både leda och delta i internationella projektteam som uteslutande sätts samman för att tillgodose klientens behov.

Vi har särskilt nära relationer med ledande advokatbyråer i Norden, Storbritannien, EU, USA och Asien. Dessa är grundade på långvariga samarbeten i många internationella projekt och utbyte av medarbetare genom så kallade secondments. Tack vare våra goda relationer kan vi erbjuda sömlösa tjänster från vår byrå och välansedda advokatbyråer i andra länder som täcker alla relevanta jurisdiktioner.