Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är centrala i många företags verksamhet. Med affären i fokus använder vi juridiken som verktyg för att biträda våra klienter att ingå fördelaktiga avtal.

Vår omfattande erfarenhet av kontraktsarbete gör att vi kan biträda med såväl avtalsskrivning som strategisk rådgivning vid framtagande av ett avtal, under avtalets löptid samt vid uppsägning. Förståelsen för avtalets kommersiella förutsättningar är en självklarhet för våra jurister. Vi erbjuder rådgivning med affärsmässigt fokus och utnyttjar rådande avtalspraxis och skräddarsydda lösningar för att skapa den mest fördelaktiga lösningen för våra klienter.

Vi agerar regelbundet rådgivare till svenska och internationella företag i komplext kontraktsarbete. Våra jurister erbjuder spetskompetens och har stor kunskap om standardavtal och avtalspraxis i ett brett spektrum av branscher. Många av våra jurister har även erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister genom exempelvis secondments.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Operationella avtal såsom inköps-, tillverknings- och leveransavtal, distributions-, återförsäljar-, agent- och franchiseavtal, licens- och royaltyavtal samt allmänna villkor av olika slag.
  • Strategiska samarbeten såsom joint ventures, aktieägaravtal och samarbetsavtal.
  • Transaktionsavtal i samband med företagsöverlåtelser och strukturaffärer.
  • Outsourcing inom t.ex. IT/tech, finansiella tjänster och transport och logistik.

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer