Private Equity

Private Equity

Gernandt & Danielsson har gedigen erfarenhet av private equity och biträder våra klienter i alla typer av private equity-ärenden, från fondetablering och förvaltning till transaktionsrådgivning i samband med investering och exit. Kvaliteten på vår rådgivning bekräftas regelbundet av oberoende rankningsinstitut.

Våra klienter är såväl etablerade riskkapitalaktörer, stora fonder och investeringsbolag som nya aktörer i uppstartsfasen samt fondinvesterare. Genom att agera rådgivare till såväl grundare som investerare har vi en förståelse för helheten och kan säkerställa att fondens struktur och villkor är attraktiva för investerare och vice versa.

I takt med att private equity-verksamheten blir mer regulatoriskt driven säkerställer vi i samarbete med vår marknadsledande regulatoriska praktik att etableringen och förvaltningen genomförs i linje med tillämpliga krav.

Vi biträder våra private equity-klienter genom hela investeringsprocessen, från investering till förvaltning och vid exit, exempelvis genom strukturerade auktionsprocesser eller börsintroduktioner. Tillsammans med våra marknadsledande jurister inom privat och publik M&A och våra omfattande erfarenheter från private equity kan vi skräddarsy processen utifrån de specifika behoven.

Vi värdesätter relationen till portföljbolaget under innehavsperioden. Tack vare vår bredd kan vi erbjuda effektiv rådgivning inom allt från tilläggsförvärv till incitamentsprogram. Den ackumulerade kunskapen om portföljbolaget och dess utveckling används sedan som en hävstång vid planeringen av exitstrategin.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Etablering och omstrukturering av fonder och andra strukturer
 • Avtalsdokumentation
 • Biträde vid investeringar i fonder och andra strukturer
 • Portföljinvesteringar och förvärv
 • Avtal för management och andra nyckelpersoner
 • Incitamentsprogram
 • Finansiering
 • Tillstånd och regulatoriska frågor
 • Projektledning
 • Rådgivning till portföljbolag
 • Strategi och genomförande av exit