EU, konkurrensrätt och UDI

EU, konkurrensrätt och UDI

I en tid av ökande regulatorisk komplexitet och ingripande ställs företag inför allt fler utmaningar i att navigera sin verksamhet och eller genomdriva transaktioner. Vårt erfarna team bistår klienter med att bedöma risker, identifiera möjligheter och att ta fram hållbara regulatoriska strategier anpassade efter deras behov.

Vårt EU, konkurrensrätt och UDI-team tillhandahåller strategisk rådgivning anpassad till förutsättningarna i det unika fallet i ett vitt spektrum av marknadsreglering, från förvärvskontroller och antitrust till digital reglering, statsstöd, utländska direktinvesteringar (UDI) och förordningen om utländska subventioner (FSR).

Vår expertis gör att vi kan hantera högprofilerade förvärvs- och UDI-utredningar, bistå i omfattande utredningar och koordinera med rådgivare världen över. Genom vår omfattande erfarenhet av samröre med regulatoriska myndigheter har vi framgångsrikt representerat klienter inte bara i Sverige utan även i förhandlingar inför EU:s domstolar i Luxembourg och i och internationella skiljeförfaranden.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Förvärvskontroller, FSR- och UDI-anmälningsstrategier
  • Överträdelseutredningar
  • Digital reglering
  • Statsstöd
  • Generell EU-lagstiftning
  • Tvistlösning i förhållande till regulatorisk lagstiftning

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer