EU- och konkurrensrätt

EU- och konkurrensrätt

Konkurrensrättsliga överträdelser kan innebära stora risker för företag i form av omfattande utredningar, höga böter och skadeståndskrav, men också badwill. Samtidigt erbjuder rättsområdet också möjligheter som kan nyttjas till företages fördel i förhandlingar och för att utmana ageranden som snedvrider konkurrensen.

Våra juridiska rådgivare har stor erfarenhet av att bistå våra klienter i komplexa ärenden både nationellt och på EU-nivå i samband med transaktioner, utredningar och tvister. Vi bistår även våra klienter i granskning av avtal och affärsstrategier samt utformning av compliance-program för att mitigera risker och säkerställa att EU- och konkurrensrättsliga regelverk efterlevs.

För att framgångsrikt driva konkurrensrättsliga ärenden är erfarenhet och branschkunskap nyckeln. Våra jurister har gedigen erfarenhet som både affärsjuridiska rådgivare samt genom arbete vid bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen. Därför kan vi erbjuda skräddarsydd rådgivning och säkerställa att rätt frågor prioriteras i relation till den specifika myndigheten.

I ärenden som rör flera jurisdiktioner har vi stor erfarenhet av att agera kontaktpunkt. Vi har också nära samarbeten med välrenommerade byråer utanför Sverige och eftersom vi står oberoende av formella allianser kan vi rekommendera den utländska expertis som passar bäst utifrån klientens specifika behov.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Företagsförvärv - analys av anmälningsplikt och risker för genomförande av transaktionen, förvärvsanmälningar och kontakter med konkurrensmyndigheter
  • Karteller och missbruk av dominerande ställning - bistånd vid utredning samt klagomål till konkurrensmyndigheter
  • Gryningsräder och utredningar hos konkurrensmyndigheter
  • Domstolstvister och skiljeförfaranden, inklusive konkurrensrättsliga skadeståndstvister
  • Compliance-program och utbildning
  • Internutredning
  • Fri rörlighet och annan allmän EU-rätt
  • Statsstöd och regulatoriska frågor

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer