I rättssamhället

I rättssamhället

Vi har ett stort engagemang för juridiken. Detta märks genom våra insatser i rättssamhället, som har en tydlig inriktning mot juridisk förkovran och utbildning.

Våra jurister föreläser regelbundet på Sveriges juristutbildningar och är efterfrågade föreläsare i, för näringslivet, relevanta juridiska frågor. Vi publiceras även regelbundet i juridiska tidskrifter samt annan juridisk litteratur.

Våra jurister innehar förtroendeuppdrag i för näringslivet och juridiken centrala organisationer samt medverkar i den svenska normgivningen och andra regleringsinitiativ. Dessutom stöder vi olika högre forsknings- och utbildningsprogram samt flera kunskaps­höjande initiativ som framför allt riktar sig till studenter. Nedan följer ett urval av våra nuvarande insatser.

Juridikpodden

Juridisk Publikation

Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna