Möt våra jurister

)

Mathilda Wallén

Mathilda har varit associate på Gernandt & Danielsson sedan början av 2020. Innan dess hade hon en tjänst som research trainee där hon som student arbetade en dag i veckan på byrån.

”När jag började närma mig examen bestämde jag mig för att söka en fast tjänst på byrån. Det var inte minst byråns fokus på bredd som lockade mig att stanna. Redan som ung jurist får man arbeta med flera verksamhetsområden för att få möjligheten att utvecklas snabbt.

Nu i efterhand kan jag skriva under på att utvecklingskurvan de första åren har varit brant. Redan under min första månad på jobbet blev jag en del av teamet som arbetade med en av Sveriges största rekonstruktioner, vilket har inneburit många utmaningar.

Jag fick ta stort ansvar från dag ett och jobba brett med många olika typer av uppgifter för att vi skulle komma i mål med rekonstruktionen. Det jag trodde att en biträdande jurist arbetade med stämde inte alls med verkligheten. Jag fick bland annat lära mig att det inte bara finns ett sätt att ta sig an ett problem utan ibland måste man ta nya vägar och våga vara kreativ.

Även om vi har arbetat hårt, har vi har haft otroligt roligt. Det är därför jag trivs så bra på Gernandt & Danielsson. Trots att vi arbetar med stora ärenden så har även jag som ung jurist fått möjligheten att vara en del av dess kärna.”

)

Daniel Waerme

Daniel har arbetat på Gernandt & Danielsson sedan 2013, är partner sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2021. Han är även co-head av byråns verksamhetsgrupp dispute resolution

”Redan innan jag började var mitt intryck att byrån bestod av en samling mycket högpresterande människor med ett exceptionellt kvalitetsfokus. Och det stämmer verkligen.

Här finns en oöverträffad möjlighet för talanger att växa. Det är en krävande och utmanande miljö, men också det bästa sättet att få de främsta talangerna att utvecklas till de främsta affärsjuridiska rådgivarna. Det är anledningen till att jag valde att börja arbeta här och också anledningen till att jag är kvar.

Idag undervisar jag bl.a. vid Lunds universitet om civilprocess och skiljeförfarande. Det är ett fint sätt att hålla kontakten med det lärosäte där jag hade en oförglömlig studietid och för första gången kom i kontakt med Gernandt & Danielsson.

Jag är väldigt stolt över att vi trots vår tillväxt och tilltagande storlek förmått behålla den entreprenöriella och familjära identitet som lade grunden för framgångssagan.”

)

Camilla Hedner

Camilla är associate på Gernandt & Danielsson sedan 2017 och arbetar idag bland annat med gröna, sociala och hållbarhetslänkade obligationer vilket gör att hon kan kombinera juridiken med sitt klimatengagemang. 

När Camilla sökte möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett juridiskt perspektiv insåg hon att många näringslivsaktörer arbetar aktivt och medvetet för att bli mer hållbara – företag som hon typiskt sett arbetar med i sin roll som affärsjurist på byrån. På så sätt började det bli tydligt att också juridiskt arbete inom affärsjuridiken hade potential att bidra till den hållbara utvecklingen, om än ”bakom kulisserna”.

I samtal med delägare nämnde Camilla sitt starka intresse för hållbarhets­frågor, och mer specifikt olika typer av hållbara obligationer. Kort därefter fick hon möjlighet att delta i det team som arbetade med byråns första gröna obligation.

”Det är en stor fördel med att jobba på G&D – delägarna uppmuntrar att man visar intresse för ett visst ämne och tar egna initiativ. När jag gjort just det fick jag de verktyg som krävdes för att utveckla mitt engagemang. Mina chefer möter nya idéer med entusiasm och vi har dessutom förmånen att arbeta med klienter som har verklig potential att göra skillnad och dessutom efterfrågar den här typen av juridisk rådgivning.”

)

Corinne Ekman

Corinne har arbetat på Gernandt & Danielsson sedan 2007 och är sedan 2015 partner.

”När jag var klar med universitetet lockades jag av en högpresterande mindre byrå med ambitioner och därför föll valet på G&D. Jag trivs fortfarande väldigt bra med mina fantastiska och kunniga kollegor samt omväxlande och utmanande arbete. Med risk för att låta klyschig; ingen dag är den andra lik. Jag gillar att vi verkligen är en stor byrå i mindre format.

Om man är ambitiös och framåtlutad på G&D har man stora möjligheter att kliva i trappan. När jag var associate och en person i vårt team slutade hastigt såg jag en möjlighet att prata med delägaren om att själv ta över den personens ansvar istället för att ta in någon mer senior och det gick ju jättebra!

Trots att vi är med i de största affärerna är G&D en relativt liten byrå, vilket gör att man får en personlig relation till alla här och det finns möjlighet för alla att ta plats och stå ut som individer.”