Tvistlösning

Tvistlösning

Vår tvistlösningsgrupp är mycket väl ansedd både i Sverige och internationellt och företräder klienter inom allt som rör kommersiella tvister. Vi har länge varit kända för att anlitas i högprofilerade och komplexa tvister där insatserna för våra klienter är höga.

Vi har under många år anlitats och framgångsrikt företrätt klienter i flera av de största och mest komplexa svenska och internationella tvisterna som någonsin har avgjorts i Sverige. Vår omfattande erfarenhet bekräftas regelbundet i oberoende rankningar samt av att våra jurister ofta utses till skiljedomare.

Tvistlösningsgruppen hjälper klienter med allt som rör kommersiella tvister, exempelvis processlägesbedömningar, utredningar, processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol, svenska och internationella skiljeförfaranden (exempelvis vid SCC, ICC och LCIA), medling, förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer.

Tillsammans med byråns experter inom finansiell reglering är vi sedan många år också ledande rådgivare i tvistliknande förehavanden med myndigheter, contentious regulatory. På motsvarande sätt arbetar vi helt integrerat tillsammans med byråns expert inom EU- och konkurrensrätt i utredningar och tvister med EU- eller konkurrensrättsliga inslag.

Vi erbjuder ett dedikerat och hårt arbetande team av experter med gedigen erfarenhet av att lösa tvister inom olika branscher på ett effektivt och resultatorienterat sätt och med starkt fokus på de strategiska överväganden som fordras i högprofilerade och komplexa tvister.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Agent- och återförsäljaravtal samt joint ventures
 • Aktieägar- och samarbetsavtal
 • Energi
 • Fordonsindustri
 • Finansiella tjänster och institutioner
 • Finansiering
 • Försäkring
 • Infrastruktur och entreprenad samt maskin- och systemleveranser
 • IT och telekom
 • Kollektivtrafik
 • Licensering och företagshemligheter
 • M&A
 • Private Equity
 • Styrelse- och professionsansvar

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer