Fastighet, infrastruktur och entreprenad

Fastighet, infrastruktur och entreprenad

Fastighetsrättsliga frågor av betydande värde uppkommer ofta i såväl fastighetsaffärer som traditionella M&A-transaktioner. Även infrastrukturprojekt, entreprenader och andra större investeringsprojekt, såsom inom energi och energiomställning, inrymmer många komplicerade legala frågor. Våra jurister är vana att arbeta med helheten och hanterar transaktioner och större projekt, löpande fastighetsrättsliga och hyresrättsliga frågor, samt tvistelösning inom fastighet, infrastruktur och entreprenadprojekt. 

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i alla typer av fastighetsrättsliga frågor. Vid fastighetsaffärer samt M&A-transaktioner som innefattar fastigheter eller hyrda lokaler biträder vi våra klienter genom transaktionens alla faser. Kombinationen av våra juristers spetskompetens inom komplexa fastighetsrättsliga frågor med vår stora transaktionserfarenhet ligger till grund för vår högkvalitativa rådgivning.

Vidare besitter vi omfattande erfarenhet av att biträda fastighetsbolag vid kapitalmarknadsrättsliga ärenden, inom både debt och equity capital markets, samt vid finansiering.

Vi anlitas också frekvent som juridisk rådgivare när det gäller infrastrukturprojekt, entreprenader och andra investeringsprojekt.
Våra jurister besitter även gedigen kunskap i hyresrätt och andra fastighetsrättsliga frågor.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Hyresrätt och andra nyttjanderätter
  • Fastighetstransaktioner
  • Fastighetsbildning
  • ECM och DCM för fastighetsbolag
  • Strukturfrågor och joint ventures
  • Finansierings- och pantavtal
  • Infrastrukturprojekt och entreprenader
  • Tvistelösning inom fastighet, infrastruktur och entreprenad