Bank och finans

Bank och finans

Den optimala finansieringsstrategin beror alltid på den specifika situationen. Med vår gedigna erfarenhet av olika finansieringslösningar kan vi biträda med juridisk expertis anpassad efter klientens specifika behov i varje situation.

Vi har mångårig erfarenhet av att biträda klienter genom hela finansieringsprocessen. Vår gedigna erfarenhet bekräftas regelbundet av oberoende rankningar.

Vår bank och finansieringspraktik innefattar alla typer av finansieringstransaktioner samt annan specialistrådgivning. Vi är rådgivare både på låntagar- och långivarsidan samt för emittenter, agenter och arrangörer. Tack vare våra juristers breda erfarenhet kan vi sömlöst biträda när transaktionen innefattar moment av både lån av mer traditionell karaktär samt obligations- och andra kapitalmarknadsfinansieringar. Genom vårt breda angreppssätt kan vi erbjuda strategisk rådgivning för att skapa en skräddarsydd lösning. Vi har dessutom sedan många år marknadsledande kompetens inom området finansiell reglering och vi har även erfarenhet av att hantera komplexa rekonstruktioner och omstruktureringar.

Genom den omfattning och bredd av ärenden som vi involveras i har vi inte bara gedigen erfarenhet utan även förståelse för vikten av kommersiella aspekter. Vidare följer vi kontinuerligt marknadsutvecklingen för att ge de bästa råden utifrån den specifika situationen.

Vi anlitas ofta som ombud i komplexa internationella transaktioner. Många av våra jurister har även erfarenhet av att arbeta på internationella byråer.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Leverage finance
 • Investment grade finance
 • Direktlån
 • Hållbara- och gröna finansieringar
 • Fastighetsfinansiering
 • Förvärvsfinansiering
 • Projektfinansiering
 • Rekonstruktioner
 • Finansieringar via kapitalmarknadstransaktioner (såsom obligationer, hybridinstrument, EMTN- och MTN-program)
 • Värdepapperiseringar, warehouse faciliteter och andra typer av tillgångsbaserad finansiering
 • Derivat

Aktuellt

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer