IT och teknologi

IT och teknologi

IT och teknologi spelar en avgörande roll i de flesta bolag. Företag inom i princip samtliga branscher lägger betydande resurser på frågor som rör IT och teknik, till exempel för att skydda rättigheterna till egen teknologi och för att upphandla licenser.

Vi har gedigen erfarenhet av att företräda klienter med IT- och teknologiintensiva verksamheter och med vår spetskompetens kan vi hantera komplexa juridiska och kommersiella frågeställningar gällande IT och teknik som aktualiseras för klienter inom i princip samtliga branscher, bland annat handel, traditionell industriell verksamhet, betaltjänster och bank och finans. Vi besitter även spetskompetens i framkant inom växande områden, som investeringar i fintech-bolag.

Våra jurister är specialiserade på frågor som rör IT och teknik och har mångårig erfarenhet av att med legalt, strategiskt och kommersiellt fokus förhandla och författa olika typer av avtal inom IT och teknologi. Vi biträder ofta klienter som befinner sig på användarsidan vid upphandling av IT-system, program och tjänster. För klienter som istället äger upphovsrätten till en tillgång har våra jurister omfattande erfarenhet av att biträda i licensieringsfrågor.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • IT- och teknikrelaterade avtal, bland annat avseende licenser, outsourcing, drift- och support, SaaS-tjänster, utvecklings- och samarbetsavtal
  • Frågor rörande IT och teknik inom ramen för företagsöverlåtelser
  • Systemupphandlings- och inköpsprojekt avseende IT och teknik
  • Skydd av rättigheter, företagshemligheter och know-how
  • Företagshemligheter
  • Datasäkerhet
  • Integritetsskydd
  • Anställdas uppfinningar och rättigheter
  • Tvister avseende avtal och rättigheter

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer