G&D Insight

G&D Insight

Vill du lära känna oss eller bara få en försmak på livet som affärsjurist? G&D Insight ger dig möjlighet att göra både och genom att delta på våra event.

Alla har vi i kontakten med representanter från affärsjuridiska byråer mötts av repliker som ”ingen dag är den andra lik”, ”arbetsbelastningen går i vågor” och ”hos oss är det högt i tak”. Har du funderat på vad replikerna egentligen betyder? Genom G&D Insight vill vi ge dig en ärlig och rättvisande bild av vad en framtid på affärsjuridisk byrå kan innebära, samtidigt som du får knyta värdefulla kontakter på byrån. 

Genom G&D Insight samlar vi alla de evenemang som är relevanta för dig som student. Det kan exempelvis röra sig om event- och casedagar, föreläsningar och mingel. Eventen arrangeras antingen digitalt eller fysiskt på vårt kontor i Stockholm eller i Sveriges universitetsstäder. Flera av våra jurister föreläser även på fördjupningskurser på juristprogrammen.

Skapa kontakt med oss för att få information om nästa event du kan anmäla dig till.