G&D Insight

G&D Insight

Vill du lära känna oss eller bara få en försmak på livet som affärsjurist? G&D Insight ger dig möjlighet att göra både och genom att delta på våra event.

Alla har vi i kontakten med representanter från affärsjuridiska byråer mötts av repliker som ”ingen dag är den andra lik”, ”arbetsbelastningen går i vågor” och ”hos oss är det högt i tak”. Har du funderat på vad replikerna egentligen betyder? Genom G&D Insight vill vi ge dig en ärlig och rättvisande bild av vad en framtid på affärsjuridisk byrå kan innebära, samtidigt som du får knyta värdefulla kontakter på byrån. 

Genom G&D Insight samlar vi alla de evenemang som är relevanta för dig som student. Det kan exempelvis röra sig om event- och casedagar, föreläsningar och mingel. Eventen arrangeras antingen digitalt eller fysiskt på vårt kontor i Stockholm eller i Sveriges universitetsstäder. Flera av våra jurister föreläser även på fördjupningskurser på juristprogrammen.

Skapa kontakt med oss för att få information om nästa event du kan anmäla dig till. 

Studentevent

Träffa oss på event, casedagar, mingel, föreläsningar och arbetsmarknadsdagar. Vi uppdaterar här när vi öppnar upp för anmälningar.