G&D Insight

G&D Insight

Vill du lära känna oss eller bara få en försmak på livet som affärsjurist? G&D Insight ger dig möjlighet att göra både och genom att delta på våra event.

Alla har vi i kontakten med representanter från affärsjuridiska byråer mötts av repliker som ”ingen dag är den andra lik”, ”arbetsbelastningen går i vågor” och ”hos oss är det högt i tak”. Har du funderat på vad replikerna egentligen betyder? Genom G&D Insight vill vi ge dig en ärlig och rättvisande bild av vad en framtid på affärsjuridisk byrå kan innebära, samtidigt som du får knyta värdefulla kontakter på byrån. 

Genom G&D Insight samlar vi alla de evenemang som är relevanta för dig som student. Det kan exempelvis röra sig om event- och casedagar, föreläsningar och mingel. Eventen arrangeras antingen digitalt eller fysiskt på vårt kontor i Stockholm eller i Sveriges universitetsstäder. Flera av våra jurister föreläser även på fördjupningskurser på juristprogrammen.

Skapa kontakt med oss för att få information om nästa event du kan anmäla dig till. 

Casedagar med G&D

Är du juriststudent och studerar i Stockholm, Uppsala eller Lund? Under hösten arrangerar vi tre casedagar som syftar till att ge en realistisk och rolig inblick i hur det kan gå till när en biträdande jurist tar sig an ett skarpt ärende på en affärsjuridisk byrå. Caset bygger på att juriststudenter i lag tilldelas en uppgift i bolags- och aktiemarknadsrätt som ska lösas och muntligt presenteras för en jury.

Läs mer
)

Höstens studentevent

21/9 - Bowlingkväll i Örebro

27/9 - Kontorsbesök av JF Umeå

28/9 - Vi besöker Jontes Stuga i Uppsala

5/10 - Juristdagscaset

12/10 - Juristdagarna

17/10 - Kontaktdagscaset

30/10 - JiA-caset

2/11 - JiA-mässan

7/11 - Kontaktdagen

14/11 - Juristmässan

28/11 - JIF-dagen

30/11 - Juristens dag