Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor uppstår såväl vid miljardtransaktioner som i den dagliga verksamheten. Frågorna tangerar ofta andra rättsliga områden och innefattar dessutom ofta kommersiella risker. Därför är det viktigt att som arbetsgivare biträdas av rätt juridisk rådgivare direkt när en arbetsrättslig fråga uppstår.

Vi har mångårig erfarenhet av att företräda arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Våra jurister biträder regelbundet klienter vid renodlade arbetsrättsliga ärenden, men vi erbjuder även sömlös rådgivning i de fall de arbetsrättsliga frågorna direkt tangerar andra rättsområden, som tvistlösning och finansiell reglering.

Förutom biträde i större projekt är våra jurister ofta en rådgivare i den dagliga verksamheten där våra klienter ofta tar kontakt med oss redan innan en rättslig fråga hunnit uppstå. Genom tidig involvering bidrar vi även med konkret och affärsmässig rådgivning i våra klienters löpande, strategiska avväganden.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Omorganisationer
 • Företagsöverlåtelser
 • Driftsinskränkningar
 • Outsourcing
 • Fackliga förhandlingar
 • Anställningsavtal för företagsledning och nyckelmedarbetare
 • Incitamentsprogram och pensionsfrågor
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Omplacering
 • Diskriminering
 • Skydd för företagshemligheter
 • Ombud i domstol och skiljenämnd