Våra tjänster

Våra tjänster

Med ett stort engagemang för juridiken erbjuder Gernandt & Danielsson högkvalitativ rådgivning inom de flesta affärsjuridiska områden till svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.

Som klient hos Gernandt & Danielsson kan du alltid räkna med att få den omsorg som din verksamhet behöver. Våra klienter ställer mycket höga krav på oss avseende skicklighet, affärsförståelse och tillgänglighet. Därför är senior attention en viktig del av vårt erbjudande. Det innebär att erfarna jurister är delaktiga genom hela ärendet för att säkerställa ett snabbt, säkert och högkvalitativt genomförande av uppdraget. Vi biträder våra klienter i de flesta slags affärsjuridiska ärenden som uppkommer i företag och andra organisationer. Det kan handla om såväl transaktioner och tvister som allmänna juridiska frågor i den löpande verksamheten.

Vi har ett stort engagemang för juridiken och vill ständigt förbättra oss. Därför bedriver vi ett målmedvetet arbete för att utveckla byråns och medarbetarnas kompetens, affärsförståelse och projektledning. Vår styrka på dessa områden prisas år efter år i ledande klientnöjdhetsundersökningar.

 

Internationellt

En stor andel av våra uppdrag är internationella och vi agerar ofta lead counsel i gränsöverskridande transaktioner och processer.

Läs mer