Om oss

Om oss

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt biträda såväl svenska som internationella klienter. Med passion för våra klienter använder vi juridiken som verktyg för att hitta nya vägar framåt. Vår förstklassiga rådgivning bygger på tre viktiga delar.

Bred juridisk rådgivning
Våra jurister har en bred juridisk skolning. Genom det breda anslaget har de en förståelse för hela klientens affär och är även vana att samarbeta gruppöverskridande. Oavsett vilket ärende våra klienter har kan vi därför biträda med sömlös rådgivning.

Hög affärsmässighet
Vi ser varje ärende ur ett kommersiellt perspektiv och använder juridiken som ett verktyg för att uppnå nya mål. I en tvist säkerställer vi att våra klienter känner sig trygga genom hela processen och i transaktioner sätter vi juridiken i sin rätta kontext. Vår förståelse för affären bortom juridiken är anledningen till att vi ofta anlitas i projektledande roll i stora ärenden. Som en del av vår affärsmässighet tror vi även att det är viktigt att våga erbjuda klienten konkreta råd i varje situation, med hänsyn till hela bilden och inte enbart de juridiska frågorna.

Senior attention
Det affärsjuridiska hantverket bygger på omfattande erfarenhet. För att säkerställa ett snabbt, säkert och högkvalitativt genomförande av varje uppdrag är våra partners och seniora jurister  delaktiga genom hela ärendet. Tack vare våra juristers breda erfarenhet känner sig våra klienter trygga med vår rådgivning.

Corporate/Capital Markets
Dispute Resolution
Specialist

Våra tre verksamhetsgrupper

Ända sedan byrån grundandes 1992 har våra jurister arbetat brett inom det affärsjuridiska spektrat. Den breda juridiska skolningen ger våra jurister en helhetsförståelse som gör att vi kan skapa större värde i våra klienters affärer.

Idag samlas våra jurister i tre verksamhetsgrupper; corporate/capital markets, dispute resolution och specialist. Inom verksamhetsgruppen corporate/capital markets – som leds av Carl Westerberg, Fredrik Palm och Mikael Borg – hanteras transaktionsrelaterade ärenden inom bank och finans, bolags- och börsrätt, debt capital markets, equity capital markets, fastighetsförvärv samt privat och publik M&A. Inom verksamhetsgruppen dispute resolution – som leds av Björn Tude och Daniel Waerme – hanteras alla typer av kommersiella tvister samt corporate investigations. Verksamhetsgruppen specialist – som leds av Niclas Rockborn – inrymmer alla specialistområden såsom arbetsrätt, dataskydd, fastighetsrätt, finansiella tjänster, immaterial- och marknadsrätt, IT och teknologi, konkurrensrätt, miljörätt och offentlig upphandling.

Samtliga jurister uppmanas att söka bredd inom sina respektive verksamhetsgrupper samt arbetar dessutom nära juristerna i de andra grupperna.

)

Rankningar

Vi är stolta att erbjuda våra klienter förstklassiga juridiska tjänster. Kvaliteten på vår rådgivning bekräftas regelbundet i oberoende nationella och internationella rankningar.

)

I rättssamhället

Vi har byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap, granskning och ifrågasättande värderas högt. Kulturen har sin grund i ett stort intresse och engagemang för juridiken. Detta märks också på våra insatser i rättssamhället, som har en tydlig inriktning mot juridisk förkovran och utbildning.