Debt Capital Markets

Debt Capital Markets

Den svenska obligationsmarknaden är numera mycket aktiv och attraherar såväl nordiska som icke-nordiska emittenter. Idag är obligationsfinansiering en naturlig och integrerad del av nordiska bolags finansieringsstrategier, vilket förstärker vikten av god juridisk rådgivning. Gernandt & Danielsson har en marknadsledande position inom alla segment som aktualiseras inom debt capital markets.

Våra jurister har omfattande erfarenhet av att biträda klienter vid olika ärendetyper inom debt capital markets och angränsande områden, vilket bland annat återspeglas i våra topprankningar inom debt capital markets. Vi biträder alla typer av marknadsaktörer – såsom emittenter, finansiella rådgivare och arrangörer, agenter och investerare – i alla typer av obligationsärenden och i alla dess skeenden.

Vi erbjuder spetskompetens vid alla typer av obligationsemissioner, oavsett om de är säkerställda eller icke säkerställda, ges ut av icke noterade eller noterade bolag, är i formen av omsättningsbara obligationer eller direktlån, samt när transaktionen ska kombineras med andra lån och borgenärsavtal. Vi biträder även löpande vid emissioner av hybridkapital och MTN-program. Våra jurister besitter även spetskompetens i framkant inom det växande området gröna och sociala obligationer.

Genom vår omfattande erfarenhet har vi goda kontakter med börser, agenter, finansinspektioner och clearinginstitut i såväl Sverige som övriga Norden. Våra jurister är även vana att koordinera projekt som involverar fler jurisdiktioner än endast den svenska, samt obligationer från både svenska och utländska emittenter.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Initial emission
 • Tap issues
 • Escrowlösningar och säkerheter
 • Kontakt med agenter
 • Kontakt med Euroclear och andra clearinginstitut
 • Written procedures, amendments och waivers
 • Obligationsrekonstruktioner / tvingande värdepappersbyten
 • Tenders, återköp och förtida inlösen
 • Hybridkapital
 • Gröna och sociala obligationer
 • MTN- och EMTN-program
 • Direktlån