Casedagar med G&D

Casedagar med G&D

Hösten 2022 arrangerar vi tre casedagar; Juristdagscaset den 14/9 för juriststudenter i Stockholm, JiA-caset den 31/10 i Lund och Kontaktdagscaset den 7/11 för Uppsalastudenter. JiA-caset och Kontaktdagscaset har arrangerats av oss sedan 2013 respektive 2008, medan Juristdagscaset är nytt för i år.

Våra casedagar syftar till att ge en realistisk och rolig inblick i hur det kan gå till när en biträdande jurist tar sig an ett skarpt ärende på en affärsjuridisk byrå. Caset bygger på att juriststudenter i lag tilldelas en uppgift i bolags- och aktiemarknadsrätt som ska lösas och muntligt presenteras för en jury. I vinstpotten ligger det flera fina priser.

Vi startar dagen lagom till frukost och i samband därmed hör en av byråns absolut viktigaste klienter av sig till dig med ett problem som du inte alls var beredd på. Därefter har du och ditt team – som består av max sex personer – fram till och med eftermiddagen på er att komma fram till en lösning att presentera för er klient (som representeras av en jury). Precis som i verkligheten – och till skillnad mot vad som gäller inför en tenta – kan du inte förbereda dig, utan alla förutsättningar och allt referensmaterial ges på plats. Antalet platser är begränsat.

Caset genomförs i team om max sex personer och du kan antingen anmäla dig individuellt, parvis eller i grupp. Består ditt team av mindre än sex personer kan ytterligare personer komma att kompletteras. Jurister från Gernandt & Danielsson är med och ger råd och stöd under hela dagen, som avslutas med en trevlig middag på restaurang.

Varje vinnare får ett generöst bidrag till införskaffande av kurslitteratur, till ett värde av 2 500 kr på Campusbokhandeln, samt biljetter till bankett där deras insats kommer att uppmärksammas. 

Anmäl dig redan nu via länkarna nedan!