Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Den finansiella sektorn är föremål för omfattande reglering och praxis. Dessutom sker en snabb utveckling av de interna regelverken hos de finansiella instituten. Sammantaget ställer dessa regelverk betydande krav på juridisk kompetens. Vi erbjuder sedan många år marknadsledande kompetens inom området för finansiella tjänster.

Vi har omfattande erfarenhet och spetskompetens inom samtliga områden hänförliga till regleringen inom den finansiella sektorn. Våra juristers högkvalitativa rådgivning bekräftas regelbundet av oberoende rankningar.

Vår praktik är heltäckande och vi biträder såväl de största instituten som mindre aktörer. Vi biträder exempelvis våra klienter med etableringar och omstruktureringar, bolagsstyrningsfrågor, regelverkstolkningar, samt såväl vid transaktioner och ägarprövningar som vid tillsyns- och sanktionsärenden. Våra jurister har även omfattande erfarenhet av att hantera ärenden som innefattar flera jurisdiktioner och har goda kontakter med internationella byråer med hög kompetens inom finansiella tjänster.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Etableringar och tillståndsansökningar
 • Omstruktureringar
 • Upprättande och utvärdering av interna regelverk
 • Utläggning av verksamhet
 • Distributionsfrågor
 • Förvärv och ägarprövningar
 • Ledningsprövningar
 • Internutredningar
 • Kapitaltäckningsfrågor
 • Strategiska frågor
 • Gränsöverskridande frågor
 • EU-rättsliga och internationella frågor
 • Analys av rättsutveckling och remiss- och lobbyarbete