Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling representerar en betydande del av Sveriges BNP, en andel som förväntas fortsätta växa över tid. Rättsområdet innebär stora möjligheter för den som kan navigera de gällande reglerna och vinna kommersiella fördelar.

Våra jurister har deltagit vid flera av Europas största offentliga upphandlingar. Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi tillsammans med våra klienter förvandla ett rättsområde som kan uppfattas komplext till konkret affärsnytta.

Vi lämnar kvalificerat biträde till leverantörer och upphandlande myndigheter i alla steg av upphandlingsprocessen, från analys av upphandlingsdokument och utformning av anbud till själva upphandlingen och slutligen vid frågor relaterade till fullgörandet av kontraktet. Våra jurister företräder även leverantörer och myndigheter i överprövningar av upphandlingar och skadeståndsprocesser.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

  • Granskning och analys av förfrågningsunderlag
  • Utformning och kvalitetssäkring av anbud
  • Biträde vid förhandlingar
  • Analys av upphandlingars laglighet
  • Överprövning av offentliga upphandlingar
  • Frågor om skadestånd på grund av brott mot upphandlingslagstiftningen

Aktuellt

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer