Historik och värderingar

Historik och värderingar

Gernandt & Danielsson bildades 1992 när en grupp delägare valde att lämna en av den tidens största svenska advokatbyråer för att starta eget. Den nystartade byrån var en relativt liten aktör, men hade redan från början uppdrag som var stora, komplexa och ofta internationella. Klientbasen fanns huvudsakligen i den finansiella sektorn.

Idag är klienterna och uppdragen fortfarande stora, men vi är inte längre en liten byrå. På vårt kontor på Hamngatan i Stockholm finns cirka 140 medarbetare varav cirka 80 jurister. Vår företagskultur har sedan start präglats av hög kvalitet och starkt klientfokus. Genom att växa organiskt och genomföra strategiska sidorekryteringar har vi lyckats bibehålla och utveckla vår kultur.

Det är också mot den här bakgrunden som vi har tagit fram vår vision; att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

)

Värderingar

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångspunkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Det är hur vi omsätter våra värderingar i praktisk handling som avgör om vi lever upp till våra löften till våra klienter och når våra mål som företag.

Vi utgår från fem kärnvärderingar i allt vi gör, och det är också våra löften till dig som klient. Grunden är högsta kvalitet, det vill säga största möjliga värde utifrån ärendets specifika förutsättningar. Vi visar också en osviklig lojalitet med våra klienter och de uppdrag vi får. Detta samtidigt som klienten kan lita på att vi håller på vår integritet – vi säger som det är och står för våra råd och våra bedömningar. Vår hängivenhet märks i både ambitionsnivå och tillgänglighet. Slutligen vill vi att våra klienter ska känna sig inkluderade i den laganda som präglar Gernandt & Danielsson.