Privat M&A

Privat M&A

Gernandt & Danielsson är marknadsledande inom privat M&A och våra jurister agerar rådgivare vid flera av de största transaktionerna som förekommer i Sverige. Vår gedigna erfarenhet och särställning bekräftas regelbundet av oberoende rankningsinstitut.

Gernandt & Danielsson erbjuder rådgivning i alla typer av privata M&A-transaktioner. En transaktionsprocess kan ofta vara komplicerad och med begränsad tid att fatta viktiga beslut. Vi har den erfarenhet som krävs för att biträda såväl säljare som köpare i processens alla steg och kan skräddarsy vår rådgivning utifrån den specifika transaktionens förutsättningar.

Oavsett klient och motpart samt storlek och karaktär på affären har vi en stor förståelse för hur transaktioner fungerar. Vi biträder i allt från breda auktionsprocesser till bilaterala förhandlade affärer. Vi vet också att samma process inte fungerar i alla situationer utan anpassar oss och kan skräddarsy processen utifrån den specifika transaktionen och de relevanta parterna.

Vi lägger tillsammans med klienten upp strategin för transaktionen och sätter juridiken i sin kontext genom att på ett affärsmässigt vis identifiera, analysera och hantera risker och möjligheter. Även om vi oftast agerar projektledare för hela transaktionen kan vi också ta rollen som specialist, exempelvis vid globala transaktioner där Sverige är en av många marknader eller om det finns flera säljare med olika intressen.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Företagsförvärv och företagsöverlåtelser
 • Rörelseförvärv och rörelseöverlåtelser
 • Carve-outs
 • Transaktionsstrukturfrågor
 • Due diligence
 • M&A-försäkring
 • Transaktionsavtal och avtalsförhandlingar
 • Joint ventures och aktieägaravtal
 • Tillstånd och regulatoriska frågor
 • Finansiering
 • Konkurrensrättsliga frågor och förvärvsanmälan
 • Incitamentsprogram