Immaterial- och marknadsrätt

Immaterial- och marknadsrätt

Immateriell egendom, som varumärken, upphovsrätt, patent, design och know-how, representerar en allt större andel av företags värde. Att identifiera och skydda dessa värden är av stor vikt för att säkerställa företagets nyckeltillgångar.

Vi har en bred kompetens inom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor. Genom vår omfattande erfarenhet kan vi erbjuda strategisk rådgivning och hjälpa till att identifiera våra klienters viktiga immateriella tillgångar. Vi biträder även våra klienter med att skydda tillgångarna genom att exempelvis upprätta och se över avtal som berör immateriella tillgångar såsom licensavtal, samarbetsavtal och andra typer av kommersiella avtal. Vi kan också ge strategiska råd kring förvaltning och skydd av varumärken och andra immateriella tillgångar.

Vidare erbjuder vi spetskompetens i immaterialrättsliga frågor som aktualiseras i samband med exempelvis M&A-transaktioner och olika typer av kommersiella avtal. Vi företräder även våra klienter som ombud i tvister gällande immateriella tillgångar eller marknadsrätt.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • IP-strategier
 • Licensavtal
 • Samarbetsavtal
 • Outsourcing
 • Varumärken
 • Upphovsrätt
 • Domännamn
 • Företagshemligheter
 • Know-how
 • Patent
 • Tvister rörande immateriella tillgångar
 • Marknadsrätt
 • Medierätt
 • Anställdas uppfinningar

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer