Dataskydd

Dataskydd

Dataskyddsregleringen har utvecklats till ett komplext regulatoriskt landskap som kräver ständig uppmärksamhet och anpassningsförmåga.

Vi bistår våra klienter med skräddarsydda råd inom dataskydd, alltid med beaktande av andra rättsområden i syfte att säkerställa en helhetssyn, som exempelvis det finansregulatoriska området.

Vårt team tillhandahåller även transaktionsrådgivning avseende dataskydd, inklusive due diligence och stöd i M&A och andra typer av transaktioner. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera komplexa dataskyddsrättsliga frågor i svenska såväl som internationella sammanhang.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

 • Beredning, granskning och biträde vid förhandling av personuppgiftsbiträdesavtal och andra typer av avtal som reglerar dataskyddsrättsliga frågor
 • Analys och utredning av bland annat laglighet av personuppgiftsbehandling
 • Beredning, bedömning och granskning av dokumentation rörande informationsskyldigheten
 • Compliance-program, inklusive beredning och utveckling av interna styrdokument för efterlevnad med dataskyddsregler
 • Tredjelandsöverföringar
 • Biträde vid hantering och anmälan av personuppgiftsincident
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Stöd till dataskyddsombud
 • Konsekvensbedömningar och intresseavvägningar
 • Cookie-hantering
 • Utbildning

Våra framgångsfaktorer

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som internationella klienter. Vi tror att våra goda resultat bygger på tre delar; våra juristers breda juridiska skolning, hög affärsmässighet och senior attention.

Läs mer

Aktuellt