Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder FOREX Bank vid överlåtelse av inlånings- och utlåningsportföljer till ICA Banken

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder FOREX Bank som den 22 december 2020 har ingått avtal med ICA Banken om överlåtelse av FOREX Banks inlånings- och utlåningsportföljer. Transaktionen omfattar en affärsvolym om cirka 15 miljarder kronor, varav inlåningsportföljen motsvarar 8,8 miljarder kronor och utlåningsportföljen 6,4 miljarder kronor, samt innebär att ca 235 000 kunder i FOREX Bank blir kunder i ICA Banken.

Transaktionen är villkorad av att sedvanliga regulatoriska godkännande. Tillträde förväntas äga rum under andra kvartalet 2021.

Gernandt & Danielsson biträder FOREX Bank med ett team bestående av Partner Mats Hugoson, Senior Associate Björn Hård af Segerstad och Associates Andreas Lexhag och Ludvig Eriksson.