Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Svea Ekonomi AB (publ) vid förvärvet av PayGround AB

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Svea Ekonomi AB (publ) vid dess förvärv av PayGround AB.

PayGround AB bedriver systemutveckling och tillhandahåller framförallt betalningssystem.

Gernandt & Danielssons team leddes av partner Mats Hugoson och senior associate Rasmus Perdahl.