Nyhet

EDPB lanserar samordnad undersökning av dataskyddsombudens roll

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 15 mars 2023 meddelade den europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) att en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning (“CEF 2023”) lanseras med fokus på dataskyddsombudets (“DPO”) roll. Detta är den andra samordnade åtgärden som har lanserats av EDPB. Den första genomfördes 2022 med fokus på användandet av molntjänster i offentlig sektor. Läs mer om vad den samordnade åtgärden innebär i artikeln “EDPB’s coordinated enforcement on the role of data protection officers”, skriven av associate Dena Dervanović Persson, här.