Casedagen – Lund

Sedan år 2013 arrangerar Gernandt & Danielsson tillsammans med Juridiska Föreningen i Lund det årliga JiA-caset. Caset syftar till att ge en realistisk och rolig inblick i hur det kan gå till när en biträdande jurist tar sig an ett skarpt ärende på en affärsjuridisk byrå.    

Vi ses till frukost på Grand Hotel i Lund. I samband därmed hör en av byråns absolut viktigaste klienter av sig till dig med ett problem som du inte alls var beredd på. Därefter har du och ditt team – som består av max sex personer – fram t.o.m. eftermiddagen på er att komma fram till en lösning att presentera för er klient (som representeras av en jury). Precis som i verkligheten – och till skillnad mot vad som gäller inför en tenta – kan du inte förbereda dig, utan alla förutsättningar och allt referensmaterial ges på plats. Antalet platser är begränsat och företräde ges till er som läser eller har läst termin 4 då caset framförallt berör bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor. Alla är dock varmt välkomna att anmäla sig och får delta i mån av plats.

Caset genomförs i team om max sex personer och du kan antingen anmäla dig individuellt, parvis eller i grupp. Består ditt team av mindre än sex personer kan ytterligare personer komma att kompletteras. Jurister från Gernandt & Danielsson är med och ger råd och stöd under hela dagen, som avslutas med en trevlig middag tillsammans.

I juryn ingår professor Per Samuelsson samt jurister från Gernandt & Danielsson. Varje vinnare får ett generöst bidrag till införskaffande av kurslitteratur, till ett värde av 2500 kr på Campusbokhandeln, samt biljetter till Höstfesten där deras insats
kommer att uppmärksammas.

Ta chansen att vara med på nästa JiA-case! Mer information om hur och när du anmäler dig kommer under sommaren 2020.

Skriv ut