Research Trainee

Som Research Trainee får du ett kvalificerat juristjobb parallellt med studierna. Du arbetar hos oss cirka en dag i veckan och får utföra arbetsuppgifter inom flera av våra verksamhetsområden. Många Research Trainees har senare anställts vid byrån.

Vi söker duktiga och ambitiösa studenter till våra tjänster som Research Trainees. Du ska som minst läsa på termin fyra när du söker och du ska vara genuint nyfiken på affärsjuridik och möjligheten att pröva praktiskt arbete på affärsjuridisk byrå.

En bred kompetensutveckling

Anställningsperioden varar en termin med möjlighet till ytterligare en termins förlängning. Du är inte bunden till någon specifik verksamhetsgrupp, utan tanken är att du ska få pröva på arbetsuppgifter inom flera av byråns verksamhetsområden. Det kan vara alltifrån att göra rättsutredningar till att författa delar av inlagor i tvistlösningsgruppen, upprätta kommersiella avtal, sekretessavtal och incitamentsprogram, ta fram beslutsunderlag till styrelse och bolagsstämma, hjälpa till vid signing och closing av M&A-transaktioner, prospektarbete vid notering av bolag på börsen, översättningar m.m. Du kan också komma att få bidra till vårt knowledge management, vilket innebär att spara dokumentation, upprätta mallar, ta fram underlag till interna utbildningar med mera. 

Väl på plats får du en fadder i form av en biträdande jurist, som kommer att fungera som stöd och se till att du hela tiden har bra arbetsuppgifter. I slutet av perioden har du även ett utvecklingssamtal med vår Talent Development Counsel.  Du kommer löpande under terminen att få ta del av utbildning och sociala aktiviteter med byråns jurister. Du arbetar hela tiden nära våra jurister och får en unik inblick i vår arbetsmetodik.

Är du behörig att söka?

Vi vill att du har läst minst fyra terminer på juristutbildningen när anställningen påbörjas. I övrigt har vi inga formella krav – det är kvaliteten på din ansökan som avgör om du får en plats. Vi har inga särskilda ansökningsperioder utan tar emot ansökningar och gör urval löpande.

Söker gör du under Lediga tjänster.

Skriv ut