Uppsatspraktik

Gernandt & Danielsson erbjuder varje termin flera studenter möjlighet att skriva examensarbete med praktik på byrån. Du kan bli aktuell om du har ett stort intresse för juridik, hög ambitionsnivå med din uppsats och samtidigt vill pröva på tillvaron som affärsjurist. Många uppsatspraktikanter har senare anställts vid byrån.

Delaktig i riktiga uppdrag
Syftet med uppsatspraktiken är att du ska få möjlighet att redan under studietiden skaffa dig praktiska erfarenheter av hur det är att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi vill att det ska vara på riktigt. Därför styrs dina arbetsuppgifter av vilka klientuppdrag som är aktuella när du gör din praktik. Det kan till exempel handla om att göra rättsutredningar, skriva inlagor och ta fram avtalsförslag. Du är som utgångspunkt inte bunden till någon specifik verksamhetsgrupp, utan tanken är att du ska få pröva på lite allt möjligt under din tid hos oss. Du arbetar hela tiden nära våra jurister och får en unik inblick i vår arbetsmetodik. Därutöver får du delta i byråns olika utbildningar och andra interna arrangemang. I normalfallet pågår praktiken under cirka åtta till tio veckor, följd av uppsatsskrivande, men andra upplägg kan diskuteras.

Din uppsats
Som uppsatspraktikant får du en av advokatbyråns jurister som handledare och du etablerar själv kontakt med en uppsatshandledare enligt universitetets regler. Ditt uppsatsämne behöver inte vara klart definierat innan du börjar praktiken. Det viktigaste är att du skriver uppsats om ett ämne som intresserar dig, men du får förstås gärna diskutera det med oss. Vi kan bidra med uppslag på affärsjuridiska frågor som har stor praktisk betydelse eller är principiellt viktiga och därför kan vara intressanta att skriva om. När praktikperioden är slut ser vi gärna att du fortsätter använda din arbetsplats på byrån för att skriva klart uppsatsen. Du har full tillgång till byråns bibliotek (inklusive den hjälp vår bibliotekarie ger våra jurister), databaser och övriga resurser för ditt skrivande. Du får förstås även delta i byråns olika utbildningar, sociala aktiviteter med mera.

Är du behörig att söka? 
Du ska senast vid beslutet om tilldelad uppsatspraktik uppfylla de förkunskapskrav för att få skriva uppsats som gäller på den juridiska fakultet där du studerar. I övrigt har vi inga formella krav – det är kvaliteten på din ansökan som avgör om du får en praktikplats. 

Ansökan
Söker gör du under Lediga tjänster

Vi rekryterar löpande. 

Skriv ut

 Mer information

Kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm på e-post johanna.lindholm@gda.se eller telefon +46 8 670 64 60 eller vår Talent and Marketing Manager Anna Hagander på e-post anna.hagander@gda.se eller telefon +46 670 66 03.