Nyhet

Nya regler om skälig ersättning vid upphovsrättsliga överlåtelser

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) föranledda av EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden i kraft. Ändringarna innebär bland annat inskränkningar i upphovsrätten till förmån för forsknings- och undervisningsändamål, starkare rättigheter för framställare av presspublikationer, ökat ansvar för plattformsägare och nya regler kring upphovsrättsliga överlåtelser. Senior associate Magdalena Jerner har skrivit en artikel som fokuserar på de nya reglerna kring upphovsrättsliga överlåtelser, nämligen upphovsmannens rätt till skälig ersättning, information om nyttjande och hävningsrätt. Läs artikeln här.