Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Energy vid sammanslagning med Aker BP

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Lundin Energy AB (publ) och Aker BP ASA offentliggjorde den 21 december 2021 att bolagen ingått avtal om en sammanslagning av Aker BP och Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet.

Sammanslagningen kommer att ske genom en gränsöverskridande fusion i enlighet med norsk och svensk rätt, genom vilken Aker BP kommer att absorbera ett bolag som innehåller Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet. Kort före genomförandet av fusionen kommer aktierna i prospekterings- och produktionsbolaget att delas ut till Lundin Energys aktieägare genom en s.k. lex asea-utdelning. Fusionsvederlaget som aktieägarna därefter kommer att erhålla består av sammanlagt 2,22 miljarder US-dollar i kontanter och 271 910 019 aktier i Aker BP (i form av svenska depåbevis). Baserat på Sveriges Riksbanks växlingskurser och stängningskursen för Aker BP:s aktie på Oslo Börs den 20 december 2021 uppgår värdet av fusionsvederlaget till 100,17 miljarder kronor.

Fullföljandet av sammanslagningen är villkorad av bl.a. att sammanslagningen blir godkänd vid bolagsstämma i Lundin Energy och Aker BP samt att Aker BP erhåller nödvändiga myndighetstillstånd. Styrelsen för Lundin Energy rekommenderar aktieägarna att rösta för sammanslagningen vid årsstämman 2022.

Lundin Energy AB och dess verksamhet inom förnybar energi ingår inte i sammanslagningen och bolaget kommer således att fortsätta att vara noterat på Nasdaq Stockholm efter sammanslagningen.

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Energy med ett team bestående av partner Carl Westerberg, counsel Pär Johansson, senior associates Daniel Sveen och Christopher Escalante samt associate Philip Börnå.