Daniel Sveen

Senior Associate

Daniel Sveen

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Daniel är specialiserad inom bolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Han biträder både noterade och onoterade företag inom flera områden, såsom allmän bolagsrätt, börsnoteringar, riktade emissioner och andra typer av kapitalanskaffningar, privat och publik M&A, bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor samt andra aktiemarknadsrättsliga frågor. Daniel undervisar även regelbundet i bolagsrätt och aktiemarknadsrätt vid svenska universitet.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning