Nyhet

Gernandt & Danielssons partner Niclas Rockborn och senior associate Rikard Sundstedt har medförfattat den fjärde upplagan av The Virtual Currency Regulation Review

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

The Virtual Currency Regulation Review är ett internationellt samlingsverk av artiklar som beskriver rättsläget kring virtuella valutor (även kallade kryptovalutor) och utvecklingen av detsamma. I verket berörs ett flertal aktiviteter avseende virtuella valutor från ett näringsrättsligt perspektiv, inklusive handel, växling, utvinning (s.k. mining) och emissioner av virtuella valutor. Därutöver anläggs även såväl ett civilrättsligt perspektiv som ett straffrättsligt perspektiv på vissa aspekter av virtuella valutor.

Partner Niclas Rockborn och senior associate Rikard Sundstedt, båda verksamma med fokus inom Gernandt & Danielssons verksamhetsområde specialist och finansiella tjänster, är författare till det kapitel i publikationen som avser Sverige. I årets upplaga läggs stort fokus på nyligen förslagen till EU-reglering genom en Förordning om marknader för kryptotillgångar (den s.k. MiCA-förordningen) och Förordning om pilotregim för distribuerad databasteknik, som båda ingår i Europeiska kommissionen lagstiftningspaket för Digital Finance. Om initiativet genomförs och leder till lagstiftning skulle det innebära ett paradigmskifte för rättsläget kring virtuella valutor, som skulle övergå från att vara stort sett oreglerade till att omfattas av ett rigoröst regelverk som berör en rad aspekter och verksamhetsslag. För vidare läsning finns artikeln publicerad här.