Rikard Sundstedt

Senior Associate

Rikard Sundstedt

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Rikard arbetar främst med fintech och annan finansiell reglering samt med regelefterlevnadsfrågor. Rikard biträder bland annat i tillståndsansökningar, transaktioner avseende finansiella företag, tillsyns- och sanktionsärenden och med löpande rådgivning i finansregulatoriska frågor.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället