Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder Carnegie Investment Bank vid fondetablering av Carnegie AIF 1 AB

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) vid etableringen av AIF-fonden Carnegie AIF 1 AB. Fonden är en matarfond som investerar sina tillgångar i en fond vars medel placeras i high yield obligationer, hybridkapitalinstrument samt direkt utlåning. Fonden ingår i Carnegies produktutbud till professionella investerare.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partners Niclas Rockborn och Björn Svensson samt associate Arijan Kan.