Arijan Kan

Associate

Arijan Kan

Associate

Kontaktuppgifter

Arijan arbetar med finansiell reglering och internationella sanktioner. Han biträder även vid löpande bolagsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk