Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder grundarna vid MGM:s bud på LeoVegas

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Den 2 maj 2022 lämnade MGM Casino Next Lion, LLC (ett dotterbolag till MGM Resorts International) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 6 miljarder kronor. Aktieägare som innehar cirka 15,3 procent av aktierna i LeoVegas, däribland bolagets grundare och verkställande direktör, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Gernandt & Danielsson biträder LeoVegas grundare och verkställande direktör med ett team bestående av partner Carl Westerberg och senior associate Daniel Sveen.