Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) upprättande av MTN-program

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) upprättande av sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en del av NP3:s skuldfinansiering och har en ram om 5 miljarder kronor under vilken NP3 har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor eller euro med en löptid om lägst ett år med möjlighet att även ge ut gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer. NP3 har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Gernandt & Danielsson biträder NP3 med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) utsetts till ledarbanker under MTN-programmet och är dessutom emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).