Mikael Borg

Partner

Mikael Borg

Partner

Mikael är partner vid Gernandt & Danielsson sedan 2009 och co-head av byråns verksamhetsgrupp corporate/capital markets. Han har över 20 års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och han har praktiserat inom en rad olika verksamhetsområden och branscher, bland annat inom privat och publik M&A, debt och equity capital markets samt finansiering och rekonstruktion. Hans kompetens inom dessa områden bekräftas regelbundet av klienter, branschkollegor och i oberoende nationella och internationella rankningar. Mikael företräder regelmässigt såväl säljare som köpare vid företagsaffärer, i både privat och publik miljö, och är ofta involverad i stora och komplexa börsintroduktioner, Han har omfattande erfarenhet av biträde vid kapitalanskaffningar i form av aktie-, obligations- och hybridemissioner och är en av de mest frekvent anlitade rådgivarna i Norden inom dessa områden. Mikael var dessutom pionjär i etableringen av det rättsliga ramverket för företagsobligationer på den svenska marknaden. Mikael har stor erfarenhet av att biträda private equity-aktörer samt bolag inom den finansiella sektorn. Mikael tar också regelbundet uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i såväl privata som börsnoterade bolag.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället

Rankning