Gernandt & Danielsson biträder vid Rebellion Operations AB:s (publ) emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder vid Rebellion Operations AB:s (publ) (”Rebellion”) emission av obligationer om 750 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 000 miljoner kronor. Rebellion har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Rebellion är en företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag inom infrastruktur, nischad handel och tillverkning. Rebellion fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential.

Gernandt & Danielsson biträder Rebellion med ett team bestående av partner Mikael Borg och senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank och Pareto Securities agerat finansiella rådgivare åt Rebellion.