Nyhet

Gernandt & Danielsson utser Erika Olofsson och Daniel McKiernan till counsels

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har utsett två nya counsels; Erika Olofsson och Daniel McKiernan.

Erika Olofsson har varit anställd på byrån som associate sedan 2012 och arbetar framförallt med privat M&A, bolagsrättsliga frågor samt investeringsprogram för private equity-bolag. Erika kommer fortsatt att arbeta brett och dessutom ha ett särskilt fokus på privata och publika incitaments- och investeringsprogram.

Daniel McKiernan ansluter till Gernandt & Danielsson den 1 september 2023 som counsel inom Dispute Resolution. Han kommer närmast från Vinge där han arbetat som Expert inom entreprenadrätt med fokus på svenska och internationella skiljeförfarande och svenska domstolstvister. Daniel har gedigen erfarenhet av att biträda svenska och internationella parter inför domstolar och skiljenämnder enligt olika skiljedomsregler, såsom ICC och SCC. Tvisterna har rört bland annat entreprenader, infrastrukturprojekt, anläggningar med avancerad teknik vindkraft och andra energiprojekt.

Manfred Löfvenhaft, managing partner på Gernandt & Danielsson, kommenterar: ”Vi är mycket glada att välkomna både Erika och Daniel som counsels. Erika är en mycket uppskattad kollega och jurist som genom detta nästa karriärsteg får möjlighet att fortsätta att utveckla sin spetskompetens och Gernandt & Danielssons erbjudande inom bland annat incitaments- och investeringsprogram. Daniel är även han en mycket skicklig jurist och hans spetskompetens inom tvistlösning i kombination med erfarenheten av entreprenad- och infrastrukturprojekt blir ett värdefullt tillskott till den kvalitetsprofil som kännetecknar Gernandt & Danielsson.”