Erika Olofsson

Senior Associate

Erika Olofsson

Senior Associate

Kontaktuppgifter

Erika arbetar främst med privata transaktioner, såsom förvärv och försäljningar. Hon arbetar även med kapitalanskaffningar och publika transaktioner samt med löpande bolags- och avtalsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället