Erika Olofsson

Counsel

Erika Olofsson

Counsel

Kontaktuppgifter

Erika arbetar främst med privata transaktioner, såsom förvärv och försäljningar. Hon arbetar även med kapitalanskaffningar och publika transaktioner samt med löpande bolags- och avtalsrättslig rådgivning.

Verksamhetsområden

Erfarenhet

Utbildning

Språk

I rättssamhället