Uppdrag

Gernandt & Danielsson har biträtt Nynas vid dess framgångsrika företagsrekonstruktion

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt Nynas i samband med den företagsrekonstruktion som pågått sedan december 2019 och nu avslutas framgångsrikt genom att Södertörns tingsrätt den 30 november 2020 godkänt Nynas förslag till offentligt ackord. Som ett led i rekonstruktionen har Nynas, utöver ackordsuppgörelsen, genomfört omfattande förändringar i såväl ägar- som finansieringsstruktur vilka resulterat i att bolaget kan lämna rekonstruktionen med en stark balansräkning och långfristig finansiering. Förändringarna i ägarstrukturen har vidare medfört att Nynas inte längre är föremål för amerikanska sanktioner, vilket var den enskilt viktigaste faktor som utlöste rekonstruktionen. Refinansieringen av Nynas utgörs av ett avancerat finansieringspaket bestående av bland annat femåriga seniora säkerställda lån, eviga efterställda hybridinstrument samt bl.a. lagerfinansiering av råolja. Ackordet innebär också att ett stort antal ackordsborgenärer får möjlighet att delta i ett omfattande säkerhetspaket till dess att de fått sin fordran återbetald.

Under 2019 omsatte Nynas cirka 17 miljarder kronor och hade cirka 1 000 anställda. Ackordet omfattar skulder som sammanlagt överstiger 9 miljarder kronor. Detta gör rekonstruktionen till en av de största i svensk historia. Domstolens beslut väntas vinna laga kraft den 21 december 2020.

Gernandt & Danielsson biträdde Nynas med ett team huvudsakligen bestående av Partners Björn Svensson och Sofie Viktorsson, Counsel Pär Johansson, Senior Associates Henrik Appelqvist och Pierre Olsson samt Associates Mathilda Wallén och Jakob Forsell.