Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder ALM Equity vid emission av företagsobligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson biträder AML Equity AB (publ) (”ALM Equity”) vid emission av företagsobligationer till ett sammanlagt värde om 1 miljard kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1,25 miljarder kronor. Emissionslikviden kommer att användas för allmänna bolagsändamål, däribland delfinansiering av ALM Equitys förvärv av Järntorget Byggintressenter AB. ALM Equity avser att ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen inom fem affärsområden med fristående bolag och varumärken. ALM Equitys stam- och preferensaktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson har biträtt ALM Equity med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Pierre Olsson samt associates Jakob Forsell och Oscar Wallin.