Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Seafire AB:s (publ) emission av obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Seafire AB:s (publ) (”Seafire”) emission av obligationer om 200 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 300 miljoner kronor. Seafire har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 miljoner kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Seafire med ett team bestående av partner Mikael Borg samt associates Camilla Hedner, Simon Wetterholm och Jakob Forsell. Därutöver har Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Seafire.