Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder vid Seafires emission av ytterligare obligationer

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Seafire AB:s (publ) emission av ytterligare företagsobligationer till ett värde om 100 miljoner kronor inom ramen för bolagets utstående upp till 300 miljoner seniora säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015245758 och slutligt förfall i mars 2024. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationerna till 300 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för allmänna bolagsändamål inklusive investeringar, förvärv och tilläggsköpeskillingar. De ytterligare obligationerna avses tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget har en portfölj om åtta bolag fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Bolagets aktie handlas sedan 2019 på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SEAF.

Gernandt & Danielsson har biträtt Seafire med ett team bestående av partner Mikael Borg samt associates Camilla Hedner och Jakob Forsell. Pareto Securities AB agerat finansiell rådgivare åt bolaget.