Uppdrag

Gernandt & Danielsson biträder GIC vid dess investering i H2 Green Steel

Kontaktpersoner

Relaterade verksamhetsområden

GIC har investerat i H2 Green Steel i samband med dess kapitalanskaffning uppgående till totalt 190 MEUR.

H2 Green Steel är ett svenskt företag med planer att producera stål med en fossilfri process med hjälp av vätgas. GIC är en statlig investeringsfond som förvaltar tillgångar åt staten Singapore.


G&D biträdde GIC med ett team bestående av partner Fredrik Palm och senior associate Christopher Escalante.